CO JE TO PRODUKT?

PRODUKT je jasně specifikovaným výsledkem

jakéhokoliv tvůrčího procesu, práce nebo činnosti, který má směnitelnou hodnotu. Z názvu a popisu produktu by mělo jasně vyplývat, o co se jedná a jaký by pro nás měl mít užitek.

Produkt si buď kupujeme, nebo směňujeme za jiný produkt.

Produktem vždy nemusí být věc, či výrobek, ale také budoucí výsledek, například u produktů finančních, nebo zážitek, třeba z hudebního koncertu.

Produkt je obecně cokoliv, co pro nás má obecnou hodnotu.

Jestliže výsledek produkce nemá obecnou hodnotu, neměl by už být za produkt v pravém slova smyslu považován.

Význam slova „obecný“, znamená většinový, běžně se vyskytující, běžně uznávaný.

Samotný proces, výroba, práce nebo činnost, nejsou ještě produktem.

 

DOBRÝ NEBO ŠPATNÝ PRODUKT?

Ač pojmy dobrý, špatný, kvalitní nebo nekvalitní běžně používáme, v klasifikaci produktu výraz „špatný“ nebo „nekvalitní“, by neměl existovat.

Produkt musí být vždy zásadně kvalitní a dobrý, v opačném případě neplní podstatu svého účelu, což znamená, že nemá obecnou hodnotu. Kdyby naši předkové produkovali špatně nebo nekvalitně, žádný vývoj lidstva by nepokračoval a dnes bychom ani my neexistovali v současné podobě.

 

ZAČÍNÁME SAMI U SEBE

Mnoho lidí a společností, vůbec nedokáží specifikovat, co je výsledkem jejich činnosti, tedy co je jejich produktem.

Zeptejme se třeba pekaře, co je výsledkem jeho práce. Většinou nám odpoví, že třeba „pečení pečiva“, nebo „hnětení těsta“. (nic proti pekařům, jde pouze o příklad). Popíše nám jen činnost, nikoliv výsledek.

Pokud nevíme, co má být výsledkem naší činnosti, pravděpodobně neznáme vlastní produkt, nebo ho možná ani nemáme! Pokud nemáme, nebo neznáme vlastní produkt, velmi obtížně budeme vyhodnocovat a rozpoznávat, co je a co není produktem někoho jiného.

Jakkoliv nekompromisně znějí výše uvedené věty, měli bychom si uvědomit, že naše rozhodování a volba toho, co jsme ochotni považovat za produkt, má nesmírný vliv na budoucí kvalitu produkce.

 

SPECIFIKACE A SMĚNITELNOST PRODUKTU

Když si ráno zajdeme do pekárny koupit čerstvé, křupavé rohlíky, ale místo nich objevíme pouze zcela tvrdé rohlíky, jak je to se specifikací produktu?

Popis produktu jako „rohlík“, by nám neměl zdaleka stačit, i když si téměř všichni představíme OBECNĚ čerstvý a křupavý rohlík. Pokud je nám nabízen zcela tvrdý rohlík, měl by se jmenovat „ tvrdý rohlík na strouhanku“. V případě, že jsme si šli koupit rohlíky na domácí výrobu strouhanky, koupili jsme si PRODUKT.

Zdálo by se, že v některých odvětvích a oborech, je dost obtížné produkt specifikovat, tedy určit, co by mělo být výsledkem činnosti. Kupříkladu v oblasti výzkumu, umění a podobně. Vždycky bychom ale měli mít snahu pokud možno nejpřesněji pojmenovat, co je, nebo co má být produktem. Uvědomit si, proč to děláme, co chceme a co očekáváme. Pokud to sami producenti ani netuší, bude to dříve či později odpovídat výsledkům v jejich činnosti a oboru.

Co je produktem například zdravotnictví?

Léčba, léčení, nebo uzdravený pacient?

Co je produktem například školství?

Učení, výuka, nebo vzdělaný člověk?

Podobně, jako u výše uvedeného příkladu s rohlíkem, lze specifikaci produktu aplikovat i jinak.

Když je něco prezentováno jako třeba jablečná šťáva, představíme si téměř všichni šťávu z jablek a nic moc jiného. Zjistíme-li po zakoupení, že tato šťáva obsahuje pouhých 5% „ovocné složky“, cukr, aroma a vodu, obávám se, že opět nemáme produkt ve své elementární podstatě a velmi těžko ho budeme moci směnit za něco, co odpovídá hodnotě skutečné jablečné šťávy.

Nejde o nic jiného, než začít být zodpovědnými ve vlastních volbách a pořizovat pouze to, co pro nás má obecnou povahu produktu s jeho obecně srovnatelnou hodnotou.