+420 733 773 697 lameco@seznam.cz

Dornova metoda

Seznámení s Dornovou metodou

Dornova metoda je určena jak ke zjištění stavu disbalancí v pohybovém aparátu, tak k jejich částečné nebo celkové nápravě. Procedura je zahájena základním vizuálním vyšetřením páteře, vyšetřením délky dolních končetin a postavení kloubů na nich. Dále se zjišťuje přítomnost blokací pohybů v kloubech jednoduchými pohybovými zkouškami.

dornova metoda

Vyšetření je bezbolestné, klient však musí spolupracovat. Následuje většinou masáž Breussovou metodou, doplněnou o další masážní hmaty pro odblokování páteře a svalových skupin s ní souvisejících. V případě blokací v oblasti beder a pánve se doplňuje o masáž těchto oblastí, někdy je nutná masáž hýždí a dolních končetin. Po uvolňovací masáži následuje opětovné měření délky dolních končetin a postavení kosti křížové. Pokud bude opět zjištěna disbalance, přistupuje se k první fázi samotné Dornovy nápravné metody, která řeší oblast dolních končetin a kosti křížové. Jedná se o soustavu cviků s opakováním a důrazem na delší dolní končetinu, prováděných samotným klientem s pomocí masérských hmatů. V této první fázi se zabýváme kyčelními, kolenními a hlezenními klouby, dále pak kostí křížovou.

Na závěr první návštěvy se provede zkouška chůze klienta a zaznamenají se jeho pocity, tato zkouška se ostatně opakuje po každé návštěvě. Délka první návštěvy je většinou 90 až 120 minut.

Dle rozsahu nápravy pohybového aparátu se zhruba určuje počet jednotlivých návštěv, při kterých se znovu ověřuje stav oblastí již napravovaných a na základě těchto údajů se buď pokračuje v nápravě dalších oblastí směrem nahoru, nebo se kombinuje opakování nápravy s nápravou novou. Na druhé a třetí návštěvě se zabýváme nápravou obratlů od oblasti bederní až po první krční obratel, opět v kombinaci s masáží. U drobných poruch pohybové soustavy se většinou dociluje stavu nápravy po třech návštěvách, u poruch většího rozsahu je počet návštěv i dvojnásobně vyšší. Doba mezi návštěvami by neměla být delší než 10 dní.

Veškerá nápravná cvičení a hmaty jsou prováděny ve spolupráci s klientem, jsou nebolestivé, nedochází k prudkým pohybům ani k fyzioterapeutickým chvatům, jak se část populace domnívá. Velmi důležitým momentem u této metody je zejména správné provádění nápravy a stanovení jejího optimálního rozsahu pro každou návštěvu, čímž se eliminuje celková zátěž organismu, který si po nápravách musí poradit s nastávajícími změnami.

Dornova metoda jako podpůrná procedura

Výše uvedená metoda není žádným zázrakem nebo novodobým šarlatánstvím. Naopak se jedná o prověřenou, neinvazivní proceduru, postavenou ve svém principu na jednoduchosti a logice. Tato terapie vás patrně celkově neuzdraví, významně však může pomoci k postupné nápravě vašeho těla i ducha. Velmi důležitým a základním momentem je však vaše vůle docílit změny. Změny držení těla, způsobu chůze, sezení, zvedání břemen, spaní, změna životosprávy, jídelníčku, způsobu přístupu k vlastnímu životu a okolí, zásadně přispějí k urychlení procesu obnovy. Cvičení a zdravý pohyb jsou další nezbytnou podmínkou.

Reakce na Dornovu metodu

Jako po každé účelně provedené a správně vnímané masáži, léčbě, operaci, se mohou následně a přechodně dostavit momenty a pocity, které souvisí se změnami postupně docilovanými metodou. Pocit kulhání, změny dechu, změny držení těla, spaní, přechodné bolesti, migréna, únava a podobně, jsou běžnými reakcemi na proceduru. Tyto pocity brzy mizí a mění se ve vnímání pozitivních změn v našem organismu, za dodržení ostatních podmínek obnovy.

 

Historie vzniku Dornovy metody

V roce 1970 se majiteli pily, panu Dietru Dornovi, stal drobný úraz. Při zvedání kmenu mu podivně škublo v dolní části páteře a už se nemohl narovnat. Bolestivý ústřel nepolevoval ani po několika medikacích a tak nakonec pan Dorn navštívil místního starého sedláka, který byl vyhlášen „zázračným napravováním páteře“. Od této návštěvy si pan Dorn nic nesliboval, protože sám věřil doposud pouze klasické medicíně.

Starý muž aplikoval na Dornovi svou metodu, která se v jeho rodině dědila z pokolení na pokolení. Majitel pily byl rychlými výsledky naprosto fascinován a začal se o tuto metodu velice zajímat. Sedlák, než zemřel, Dornovi stačil vysvětlit pouze základní principy této staré a doposud neznámé metody.

Dieter Dorn pak začal tuto metodu aplikovat, rozvíjet, zkoumat a dávat jí obecná pravidla a postupy. Začal dokonce principy a postupy této metody přednášet a vysvětlovat odborné veřejnosti.

Dnes, díky panu Dornovi a zejména neznámému starému sedlákovi, je na světe velmi účinná metoda, která pomáhá tisícům lidí nejen v Evropě, ale i v dalších světadílech.

Dieter Dorn vyučil několik svých přímých žáků, kteří dnes vyučují další generaci terapeutů a masérů.

Dornova metoda a její výsledky dokladují jednoznačně fakt, že používání SELSKÉHO ROZUMU je základem úspěchu.


 

Službu si můžete objednat zde